Serveis

Especialitzat en temes penals de violència domèstica, lesions, danys, contra la seguretat del trànsit, delictes lleus.

També porto casos en matèria civil en assumptes de família, responsabilitat civil.